Kanarieöarnas ekonomi - Fakta om Kanarieöarna

Kanarieöarna ekonomi bygger nästan helt på soldyrkande turister:

De över 12 miljoner turister som besöker öarna varje år bidrar med ca 32% av BNP (summan av alla varor och tjänster som produceras på Kanarieöarna under ett år).

Kanarieöarnas BNP år 2017 ligger på 42 miljarder Euro enligt en rapport från EU. BNP per capita på Kanarieöarna är ca 200000kr (svenska kronor), jämfört med 457000kr i Sverige år 2017.

De mest populära exportvarorna kommer från jordbruket, i det tropiska klimatet är odlar många bönder både bananer och tobak för export.

Utländska investerare satsar varje år stora summor på olika projekt inom turistindustrin, främst på konstruktion av hotell och lägenheter.

Men överlag är jordbruk och byggprojekt en liten del av Kanarieöarnas ekonomi. Turismen är, och verkar förbli, det de flesta innevånare och företag får sina inkomster från.